partnershop

Miljöarbete

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2011.

Vi arbetar aktivt med att förbättra vårt miljöarbete och följa upp detta i vårt ledningssystem – miljöfrågorna är en del av ClaBris vardag.
Vi strävar konstant efter miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom det dagliga arbetet.

Några av våra miljömål är följande;
Öka försäljningen av miljömärkta produkter
Se över vår avfallshantering och minska spillmaterial i vår produktion
Minska utskick av pappersfakturor
Minska vatten- samt kemikalieförbrukning

Miljö- och kvalitetspolicy ClaBris
 • Leverantörslogotyper 01
 • Leverantörslogotyper 02
 • Leverantörslogotyper 03
 • Leverantörslogotyper 04
 • Leverantörslogotyper 05
 • Leverantörslogotyper 06
 • Leverantörslogotyper 07
 • Leverantörslogotyper 08
 • Leverantörslogotyper 09
 • Leverantörslogotyper 10
 • Leverantörslogotyper 11
 • Leverantörslogotyper 12
 • Leverantörslogotyper 13
 • Leverantörslogotyper 14
 • Leverantörslogotyper 15
 • Leverantörslogotyper 16
 • Leverantörslogotyper 17
 • Leverantörslogotyper 18
 • Leverantörslogotyper 19
 • Leverantörslogotyper 20
 • Leverantörslogotyper 21
 • Leverantörslogotyper 22
 • Leverantörslogotyper 23
 • Leverantörslogotyper 24