partnershop

Företagsinfo

Vår bredd gör det lätt att uppfylla dina önskningar!

I 25 år har vi erbjudit ett brett sortiment av profilprodukter och tjänster – visitkort, foldrar, skyltar, yrkeskläder, presentartiklar, bildekaler, webbsidor mm. Det vi inte har för dagen, det skaffar vi. Vårt utbud av varor och tjänster speglar och följer våra kunders behov.

Vi är medlemmar i 4Sign vilket gör att vi genom att hjälpas åt kan leverera mycket stora volymer på kort tid. Eller ge varandra goda råd och nya infallsvinklar. Tack vare det här samarbetet kunde vi till exempel dekorera om 400 firmabilar i Norge, med kort varsel, på två och ett halvt dygn. En extrem tidspress hade uppstått för kunden. Men vi löste det!

Vi driver reklambyråverksamhet, med design och originalframtagning, allt från en ny logotype, till trycksaker, fordonsdekor, webbdesign mm. Vilket vi sedan med fördel producerar under eget tak. Vi arbetar med allt som har med reklam & märkning att göra!

Allt från annonser & trycksaker, affischer, banderoller, vepor, rolluper, mässmontrar mm.

Dekor på bilar, skyltar, fönster samt dekaler i alla varianter.

Vi har en stor butik för profil- & arbetskläder, vilka vi självklart kan märka efter ditt behov.
Vi hjälper dig med tryck, vävda märken eller brodyr (vi har egen brodyravdelning).

Vi säljer presentreklam osv osv. Kort sagt – vi har, tillverkar eller tar fram det mesta!

Slå oss en signal ifall det är något du funderar på om vi kan hjälpa dig med, vi brukar lösa det mesta!

Vår vision

ClaBris Reklam AB arbetar med att marknadsföra, tillverka och leverera skyltar, skyltanläggningar, dekaler, vepor, banderoller, trycksaker mm och försäljning av profil o arbetskläder samt presentartiklar. Vi ska utföra vårt arbete på ett sätt så att det leder till nöjda kunder och en god miljö.

Vårt arbete ska vara offensivt och kundinriktat så att det utgör en väsentlig köpanledning för kunden. Kunder skall känna förtroende för oss. Vår yrkesheder/moral skall vara hög och vi skall känna oss stolta för de produkter/tjänster vi säljer och producerar. Målsättningen skall vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer, materialanvändning och transporter.

Våra riktlinjer

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

Vi ska i vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

 • Leverantörslogotyper 01
 • Leverantörslogotyper 02
 • Leverantörslogotyper 03
 • Leverantörslogotyper 04
 • Leverantörslogotyper 05
 • Leverantörslogotyper 06
 • Leverantörslogotyper 07
 • Leverantörslogotyper 08
 • Leverantörslogotyper 09
 • Leverantörslogotyper 10
 • Leverantörslogotyper 11
 • Leverantörslogotyper 12
 • Leverantörslogotyper 13
 • Leverantörslogotyper 14
 • Leverantörslogotyper 15
 • Leverantörslogotyper 16
 • Leverantörslogotyper 17
 • Leverantörslogotyper 18
 • Leverantörslogotyper 19
 • Leverantörslogotyper 20
 • Leverantörslogotyper 21
 • Leverantörslogotyper 22
 • Leverantörslogotyper 23
 • Leverantörslogotyper 24